Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

GrzybyNaWietrze
7771 a36e 390
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viaMushroomWorld MushroomWorld
GrzybyNaWietrze
7661 7e08 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
9483 5a34 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
9644 3f05 390
GrzybyNaWietrze
9430 61dc 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
8228 f88d 390
Reposted fromGrzybyNaWietrze GrzybyNaWietrze
GrzybyNaWietrze
7326 ca71 390
GrzybyNaWietrze
9419 8389 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
8219 5cdd 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
8229 ae89 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
8138 53f4 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
7657 c28c 390
Reposted fromrurkowce rurkowce
GrzybyNaWietrze
9408 e9c6 390
Reposted bydamahamburgera damahamburgera
GrzybyNaWietrze
9289 7061
GrzybyNaWietrze
9246 a6e9 390
GrzybyNaWietrze
9178 f98e 390
GrzybyNaWietrze
8320 4802 390
GrzybyNaWietrze
8232 0e6c 390
GrzybyNaWietrze
8228 f88d 390
Reposted byGrzybyNaWietrze GrzybyNaWietrze
GrzybyNaWietrze

O Juleczku, co miał zwyczaj ssać palec
Ja wychodzę po ciasteczka-
Rzekła Mama do Juleczka,
Sprawiajże się tu przykładnie,
Nie ssij palców, bo nieładnie,
Bo kto palec w buzie tłoczy,
Zaraz krawiec doń wyskoczy
Z nożycami zły okrutnie
I paluszki niemi utnie.

Julek przyrzekł słuchać Mamy,
Lecz nie wyszła jeszcze z bramy,
A już nieposłuszny malec
Myk do buzi duży palec!
Wtem ktoś z trzaskiem drzwi otwiera,
Wpada krawiec jak pantera
I do Julka skoczy żywo.
Nożycami w lewo, w prawo
Uciął palec jeden drugi,
Aż krew trysła we dwie strugi.
Julek w krzyk, a krawiec rzecze:
Tak z nieposłuszeństwa leczę!

Wraca Mama, aj! Wstyd! Bieda!
Juleczkowi ciastek nie da,
Bo kto Mamy nie usłucha,
Temu dosyć bułka sucha.

Płacze Julek, żal niebodze,
A paluszki na podłodze.


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl